ከም ሓተቲ ዑቅባ ን ባምበርግ መጺኩም ሓገዝን ርክብን ንእትደልዮ ፧

ማሕበር ምትሕግጋዝ ወጻተኛታት ን ክልቲኡ ይህብ !

ንሕና መን ኢና ፧

ከም ሓተቲ ዑቅባ ኣብ ሓዲሽ ሃገር ዝኮነ መዓልታዊ ጸገማትኩም መፍትሒ ኣለዎ።ቓንቓ ጀርመን ክትመሃሩ ፧ ምልላይ ምስ ሓዱሽ ሕብረተሰብ ከምኡውን ርክብ ምስ ደቂ ሃገርን ማሕበራትን።

እዚ ኩሉ ሓገዛት ኣብ ማሕበርና ማሕበር  ምትሕግጋዝ ወጻተኛታት ትረክብዎ ።

እንታይ ንቅርብ ፧

 ከም ሓደሸቲ ዜጋታት ማሕበራዊ ሂወትኩም ኣብ ባምበርግ ፧ ኣብ ስፖርት ፧ ትምህርቲ ከም ኡውን ናይ ስራሕ ዕድል ክትረክቡ ንደሊ ።

ንሕና ንደሓን ዝኮነ ኩነታት ናብራኩምን ን ፍትሓዊ ዝኮነ መስርሕ ዑቅባኩምን ንሰርሕ ።

ንሕና ኣብ ቡዙሕ ንጥፈታት  ንሰርሕ ንኣብነት  ክዳውንቲ ንዕድል ፡ ሓገዝ ትምህርቲ ንህብ ከም ኡውን ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ነ ሰርዕ ። ብጀካዚ ኣብ ምድላይ ትምህርትን ስራሕን ንተሓባበር ። እዚ ናህና ስፖንሰርሽፕ ንስደተኛታትን ደቂ ሃገርን ብሓንሳብ ምምጻእ እዮ ።

ኣብ ዙርያ ስራሕና  ዝተፈላለዩ ጉዳያትን ስራሕን ብዝተፈላለዩ ሰባት ብሓላፍነት ይዕመም ።

ኣበይ ትረኽቡና ፧

ኣብ Lui20 እታ ዝበለጸት ቦታ ንዓና ኮነ ከምኡውን  ንዝተፈላለዩ ስደተኛታት ን ደቂ ሃገርን ክትረኽቡላ ትኽሉ ቦታ እያ ። ኣብዚ ቡዙሕ ፍጻሜታት ይካየድ ፡ንከፍተሉ ግዜ ካብ ረቡዕ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 12፡00 ክሳብ ሰዓት 17፡00 ። ኣብዚ መግቢ ኮነ ዝስተ ብናጻ ዝተለገሰ እዩ ።

እንተደኣ ኣብ ባምበርግ ሓደሽቲ  ኬንኩም  እሞ ድማ ቡዙሕ ሕቶ ሃሊኩም ብዝበለጸ ኣብ ናይ ቀዳም ካፈና (cafe) ካብ ሰዓት 15 ፡00 ክሳብ 17፡00 ኣብ Lui20  ሙጹ ። ኣብዚ ምኽሪ ንስደተኛታት ብዛዕባ ውሳነ ሕቶ ዑቅባ ፡ ገዛ ፡ ፖስታ ካብ ጆብሰንተር (Jobcenter) ፡ ስራሕ ፡ትምህርቲ ፡ ናይ ጥዕና ጸገም ከምኡውን ኩነታት ስድራ ።

ሙጹ ኣብ ካፈ (cafe) Lui20

, Luitpoldstraße 20 ,96052 Bamberg !

ን ኣብ Anker-Einrichtung Oberfranken (AEO) ትነብሩ ፧

ካፈ እኳዕ ብደሓን መጻከኹም

እንተደኣ ኣብ AEO ትነብሩ ኬንኩም ናብ ካፈ (cafe) ምምጻእ ይከኣል ፡ ካፈና ዝርከበሉ 4ይ ብሎክ ፡1ይ መተዊ ፡1ይ ደብሪ ንጸጋም ይርከብ ።

ዝኽፈተሉ ሰዓት ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 14:00 ክሳብ 16:00 እዩ።

ን ኣብ AEO ዝነብሩ ቆልዑ መጻወቲ ክፍሊ ኣለና ፡ፊት ካፈ ይርከብ ፡ ኣብኡ መጋረጃ ተጠንቀቁ ።

ንክትሕጉዝና ትደልዩ ፧

 ቡዙሓት ስደተኛታት ኣብ ስራሕና ይሕጉዝና እዮም ። እዚ ድማ ጹቡቅን ኣገዳስን እዩ ፡ ምኽንያቱ ኩነታት  ሂወት ስደተኛታት ን ጸገማቶምን ብዝያዳ ስለ ዝፈልጥዎ ።

ኣብዘን  ቡዙሓት ናይ ስራሕ ጉጅለታት ዘለዋ ምስታፍ ትኽእሉ ወይ ድማ ኣባል ካፈ ሙኻን ይከኣል ።

እንተደኣ ትሕዝቶ ናህና ድሕረገጻት (websiten) ከተንብቡ ደሊኹም  ኣብ ታሕቲ ትርጉም ኣገልጉለት ካብ ጎጉል (Google) ኣለኩም ።ኣብዚ ቛንቛኹም ምምራጽ ይከኣል ።